Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2014

gwk
6477 4298 500
Reposted fromtheLovers theLovers

January 10 2014

gwk

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viamrowcia mrowcia
gwk
Za bardzo się obawiasz. Musisz o tym zapomnieć. Jeżeli tylko zapomnisz, na pewno wydobrzejesz.
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted frommarysia marysia viamrowcia mrowcia
0618 7b01

Kotor, Montenegro | by Untravelled Paths

gwk

world-islove:

500daysofemily:

this is great because i bet that’s what they felt like. Like everything else in the world had stopped and it was just the two of them. So freaking cute i’m sad

I’m gonna fucking cry

Reposted fromMoonTide MoonTide viabufka bufka
3968 ee83
Reposted fromPoooly Poooly viabanshe banshe

January 09 2014

gwk
To zresztą nie tylko diagnoza, ale i recepta, która brzmi: „Rozmawiajcie, rozmawiajcie i jeszcze raz rozmawiajcie”. Dopóki nie możecie przestać gadać, jest jeszcze wiele do uratowania. Związki umierają w ciszy. 
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe

December 30 2013

gwk
3355 5c92
Reposted fromretaliate retaliate viamrowcia mrowcia
gwk
Reposted fromnovac novac viamrowcia mrowcia

December 24 2013

gwk
2067 64d9 500
Reposted fromolewka olewka viabufka bufka
gwk
Nie bać się! - odparła bojowo starsza pani. - Nie bać się realizowania marzeń. Nie bać się podejmowania decyzji. Nie podążać za stadem, tylko iść własną drogą i osiągać zamierzone cele. Tchórze tego nie robią! Siedzą w kącie, narzekają na swój los i obwiniają wszystkich, że im źle!
— Justyna Szymańska, A właśnie, że tak!
Reposted fromstylte stylte viabufka bufka
gwk
Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromMissTake MissTake viabufka bufka
gwk
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Ziemiański Andrzej- Achaja
Reposted fromnictuniema nictuniema viabufka bufka
gwk
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viabufka bufka
gwk
Jedynym sposobem osiągnięcia wspaniałych wyników jest robienie tego, co się lubi. Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Bądź wytrwały. Serce ci podpowie, kiedy to znajdziesz.

— Steve Jobs
Reposted fromrailus railus viabufka bufka
gwk
5929 5e9d
kto nie widział Budapesztu nocą, nie widział go wcale.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viabufka bufka
2983 26a4
Reposted fromicanread icanread viabufka bufka
gwk
Od jutra będę smutna, 
Od jutra, nie od dziś. 
I każdego dnia, choćby nie wiem jak był smutny... 
Powiem: 
Od jutra będę smutna, 
Nie od dziś...
— wiersz żydowskiej dziewczynki na ścianie getta.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viabufka bufka
gwk
5479 3302 500
Reposted fromscorpix scorpix viamrowcia mrowcia
gwk
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku.
Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy.
— mądrości mojej babci.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl